0481 - 371352 (SPOED: TOETS 1)

“Een verzorgde en professionele werkwijze enerzijds, een ‘huiskamergevoel’ anderzijds”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wat we willen…

Verlenen van huisartsenzorg die niet alleen medisch inhoudelijk goed is, maar door zijn kleinschalige karakter ook uitblinkt in persoonlijke, betrokken en toegankelijke zorg, in een vertrouwde en prettige werksfeer.

 

VISIE

 

Als praktijk leveren wij huisartsenzorg in de volledige breedte. We leveren kwalitatief goede en onderbouwde zorg, waarbij de beroepsrichtlijnen een uitgangspunt zijn. Naast het behandelen van ziekten, zetten we ons door preventie actief in voor het behoud van uw gezondheid.

We leveren patiëntgerichte zorg, maatwerk, omdat iedere patiënt uniek is. Gezins- en levensloopgeneeskunde is voor onze praktijk daarom een speerpunt. Rouw- en geboortevisites horen voor ons bij de betrokkenheid van de huisarts. Wederzijds respect voor ieders normen en waarden zijn een uitgangspunt en zoeken naar passende zorgoplossingen onze verantwoordelijkheid. Het maakt dat onze praktijk een diversiteit aan patiënten en culturen kent.

Continuïteit in de zorgverlening en praktijkuitvoering is een basisprincipe. We streven naar een praktijk met een toegankelijk karakter, waar patiënten zich vertrouwd voelen. Een verzorgde en professionele werkwijze enerzijds, een ‘huiskamergevoel’ anderzijds. We staan voor een overzichtelijk en stabiel team. We willen met behulp van feedback en zelfkritiek onszelf continu blijven nascholen en verbeteren.