0481 - 371352 (SPOED: TOETS 1)

“Als huisartsen praktijk willen we aan de hoogste kwaliteitsnorm voldoen”

 

 

 

 

 

 

 

 

kwaliteit en tevredenheid

Als huisartsenpraktijk willen we aan de hoogste kwaliteitsnorm voldoen. Dat betekent dat we onszelf door middel van nascholing, intervisie en zelfreflectie steeds proberen te verbeteren.
Uw bijdrage is voor ons van groot belang. Heeft u suggesties, ideeën of opmerkingen? Dan horen we dat graag van u. Spreek ons aan of stuur een bericht naar info@bijdedokter.nl.  Bent u erg tevreden en wilt u dat aan anderen laten weten? Dan kunt u ons een beoordeling geven via Zorg Kaart Nederland.

 

klachten

 

Zoals overal lopen zaken ook in onze praktijk soms anders dan bedoeld en maken wij ondanks onze beste inspanningen soms fouten. Mocht u ongenoegen hebben over onze werkwijze of een fout constateren, dan willen wij u aanmoedigen ons hierop te wijzen zodat we hierover met elkaar in gesprek kunnen gaan en wij er van kunnen leren.  Bij voorkeur ontvangen wij uw klacht schriftelijk. U kunt het afgeven bij de assistente of naar ons mailen: info@bijdedokter.nl

 

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klachten bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachten functionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klachten of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt is vertrouwelijk. Onze praktijk is aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van de SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken via telefoonnummer 088-0229190.

 

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klachten vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg.
Het oordeel van de geschilleninstantie is binden.

 

Meer informatie hierover kunt u vinden op SKGE.